Marc Monzó

1.12.2018
Solo exhibition ‘Level’ at Gallery Oona, Berlin, DE.
www.oona-galerie.de

1.2019
Exhibition ‘La lliçó de Diògenes’ at Sales d’Exposicions de Can Palauet, Mataró, ES.
www.culturamataro.cat

1.3.2019
Lecture at Prospect Design 2019, Convent del Àngels-MACBA, Barcelona, ES.
www.lcibarcelona.com

11.2019
Solo exhibition at Gallery Deux Poissons, Tokyo, JP.
www.deuxpoissons.com